Haber Sağlık

11 maddede Türkiye’de Sağlık Hizmetleri: Hastaneler ücretsiz mi? Sağlık primi devlet mi ödüyor?

11 maddede Türkiye’de Sağlık Hizmetleri: Hastaneler ücretsiz mi? Sağlık primi devlet mi ödüyor? Nokta Dergisi’nden Yıldız Yazıcıoğlu’nun dosyası tüm soruları cevaplıyor…

İktidarının ilk döneminde ‘ücretsiz sağlık hizmeti’ reformuyla oyunu katlayan Adalet ve Kalkınma Partisi, ‘görünmez’ uygulamalarla hizmetin her kuruşunu vatandaştan almaya başladı.

Uyurken bedavaydı, uyandık paralı olmuş

1 Haziran 2015 Pazartesi

Vatandaş 2014’te, sadece devlete ait sağlık kurumlarından aldığı hizmet karşılığı 3.5 kitrilyon lira ödedi. AKP iktidarında, Sağlık Bakanlığı’nın hastane sayısı yüzde 10 artarken özel hastane sayısı yüzde 102 arttı. -Yatak sayısı devlette yüzde 13, özelde ise yüzde 207 artış gösterdi. Artık hepimiz özel hastanelere ve paralı sağlık sistemine mahkum haldeyiz.

1459070916-1223-hastane-hospital-070315

Emekli Sandığı ve SSK hastanelerini birleştirerek sağlık reformuna başlayan Adalet ve Kalkınma Partisi, 2007 yılına kadar devam ettiği ‘ücretsiz sağlık hizmeti’ politikasından radikal bir dönüş gerçekleştirdi. Reform olarak kamuoyuna açıklanan adımlar vatandaş açısından önemli bir maliyet kalemine dönüştü. Ankara Tabip Odası, ‘Sağlıkta Yalanlar ve Gerçekler’ başlıklı raporunda değişen tabloyu gözler önüne seriyor. Raporda, sağlık alanında kamuoyuna ne söylendiği ve uygulamada ne yapıldığı anlatılıyor.

SAĞLIK PRİMİNİ DEVLET Mİ ÖDÜYOR?

AKP sözcülerine göre; ‘Genel Sağlık Si̇gortası pri̇mi̇ni̇ ödeyemeyen vatandaşa ait pri̇mleri̇ devlet ödüyor’. Oysa yasa uyarınca aylık geli̇ri̇ asgari̇ ücreti̇n üçte bi̇ri̇nden fazla olan her vatandaş pri̇m ödemek zorunda. Dolayısıyla devlet, aylık geli̇ri̇ 400 TL’ni̇n üzeri̇ndeki herkesi ‘yoksul olmayan vatandaş’ olarak görüyor. Vatandaştan aylık 288 TL’ye kadar Genel Sağlık Si̇gortası (GSS) pri̇mi̇ i̇sti̇yor. Eğer GSS primini vatandaş ödemezse hem devlete borçlu hale geliyor hem de borcunu ödemediği sürece sağlık hi̇zmeti̇nden mahrum bırakılıyor.

1 Ocak 2015-30 Hazi̇ran 2015 dönemi̇ i̇çi̇n aylık Genel Sağlık Si̇gortası pri̇m mi̇ktarları:
Ki̇şi̇ başı aylık geli̇r Geli̇r aralığı Aylık GSS pri̇m tutarı
Asgari̇ ücreti̇n üçte bi̇ri̇nden az 0-400,50 TL Devlet ödeyecek
Asgari̇ ücreti̇n üçte bi̇ri̇nden asgari̇ ücrete kadar 400,50-1.201,50 TL 48,06 TL
Asgari̇ ücretten asgari̇ ücreti̇n i̇ki̇ katına kadar 1.201,50-2.403 TL 144,18 TL
Asgari̇ ücreti̇n i̇ki̇ katından fazla 2.403 TL ve üstü 288,36 TL

1459070916-5380-ipad

ÇOCUKLARIN SAĞLIK HİZMETİ BEDAVA MI?

Sağlıkta çocuklar için ücretsiz hizmet verildiği savunuluyor. Ancak 18 yaş sonrası öğrenci konumundaki gençler açısından sağlık hizmeti sunumu sıkıntılı görünüyor. Yasal velisi yani annesi veya babası sigortalı olsa dahi eğer eğitim hayatına devam etmezse 18 yaş üzeri çocukları GSS primi ödemek üzere devlete borçlandırılıyor. Lise öğrencisi olsa da 20 yaşını bitirmiş, lisans eğitimini sürdürse dahi̇ 25 yaşını bi̇ti̇rmi̇ş gençler hi̇çbi̇r i̇şte çalışmasalar, hi̇çbi̇r geli̇rleri̇ olmasa dahi̇ eğer ai̇leleri̇ onlar için GSS pri̇mi̇ ödeyemezse sağlık hi̇zmeti̇ alamıyorlar. GGS PRİMİ İLE SAĞLIK HİZMETİ ÜCRETSİZ Mİ? AKP’nin seçim beyannamelerinde, ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes sigorta kapsamında olacak ve ücretsiz sağlık hizmeti alacak’ vaadi yer almıştı. Ancak vatandaş, GSS primini ödüyor olsa da muayene ücreti̇, reçete bedeli̇, isti̇snai̇ sağlık hi̇zmeti̇ ücreti gibi sürprizler ile karşılaşıyor. Ankara Tabip Odası, vatandaş tarafından ‘12 ayrı kalemde katılım payı’ ödenmesi gerektiğini belirtiyor.

SADECE 2014’TE DEVLETE 3.5 KATRİLYON ÖDEDİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre, özel sağlık kuruluşlarındaki ilave ücret faturası hariç vatandaş devletten aldığı sağlık hizmeti için sadece 2014 yılı içinde 3.5 katrilyon lira ödeme yaptı.

– Hükümet, muayene katılım ücreti olarak sadece 2 TL alınacağını açıklamıştı. Ancak devlete ait sağlık kuruluşlarında yazılan reçete için 8 TL, özelde yazılan reçete için 15 TL muayene ücreti alınıyor.

– Eski sistemde, SSK’lı çalışanlar, Yeşil Kart sahipleri, Emekli Sandığı mensubu çalışanlar ile aile bireyleri, muayene ücreti ödemiyordu. Ancak GSS ile herkes muayene katılım payı adıyla ücret ödemeye başladı.

– AKP’nin ilk hükümet döneminden itibaren Özellikle Bakan Recep Akdağ, vatandaşlarca ‘bıçak parası’ olarak adlandırılan uzman hekimler için ayrıca ücret ödenmesine savaş ilan ettiğini açıklamıştı. Ayrıca özel sağlık kuruluşları ile devlet arasında anlaşma sağlandığı belirtilerek, ‘ilave ücret’ ile tüm özel hastanelerin vatandaşa açıldığı duyuruldu. Bu noktada, devlet veya üniversite hastanesindeki uzman isimler, profesörler ve doçentler ise özel sağlık kuruluşlarına her zamankinden hızlı geçiş yaptı. Türkiye genelinde özel sağlık kuruluşu sayısında adeta patlama yaşandı. Hükümet, ‘bıçak parası’ artık alınmayacağını söylerken; özel sağlık kuruluşlarında ilave ücret talebi yüzde 20’yi geçmeyeceği yönünde de beyanlar verilmişti.

ÖZEL SEKTÖRE 14.5 KATRİLYON ÖDEDİK

– 2012 yılında özel sağlık kuruluşlarınca ilave ücret olarak sigortalı vatandaşlardan 14,5 katrilyon lira aldı. – AKP iktidarında, Sağlık Bakanlığı’nın hastane sayısı yüzde 10 artarken özel hastane sayısı yüzde 102 artış gösterdi. – Yatak sayısı açısından ise; Sağlık Bakanlığı bünyesinde yüzde 13, özelde ise yüzde 207 artış gerçekleşti. ATO raporunda, ‘Artık hepimiz özel hastanelere mahkum haldeyiz’ denildi. – Bunun yanı sıra devlet tarafından ödemesi yapılan ilaç sayısında ciddi azalma olduğu da vurgulandı. Ankara Tabip Odası’na göre, sağlıkta başarı olarak sunulan kuruluşlara başvuru oranının yüzde 8.2’ye çıkması ciddi bir sıkıntıya işaret ediyor. Buna kanıt olarak Türkiye’de 1 yılda acil servislere başvuran hasta sayısının 100 milyon üzerinde olması gösterildi.

YILLAR İTİBARİYLE HASTANELERE BAŞVURU SAYISI: 

2002 2011 2012 2013 2002-2013 artış
Sağlık Bakanlığı 109.793.128 254.342.943 260.974.401 277.485.135 %152,7
Üni̇versi̇te 8.823.361 24.437.107 27.080.436 29.985.697 %239,8
Özel 5.697.170 59.069.486 66.582.098 71.341.411 %1.152,2
Toplam 124.313.659 337.849.536 354.636.935 378.812.243 %204,7

GERÇEKTEN DEVLET Mİ ÖDÜYOR?

ATO’ya göre, ‘Türkiye’de sağlık harcamalarının büyük bölümünü devlet karşılıyor’ ifadesi gerçeği yansıtmıyor. 2012 yılı itibariyle 2 mi̇lyar 820 mi̇lyon TL’lik toplam sağlık harcaması yapıldı. Bunun yüzde 79,5’u 57 mi̇lyar 892 mi̇lyon TL’si̇ ki̇şi̇ler tarafından pri̇m ödemesi̇ ve cepten ödeme olarak gerçekleştirildi. Ki̇şi̇ başına yıllık 1.009 TL olan sağlık harcamasının, 785 TL’si̇ vatandaş tarafından cebinden yapılırken; sadece 224 TL’si̇ devlet tarafından karşılandı.

NOKTA HABER | Yıldız YAZICIOĞLU

Yazar hakkında

mm

Yıldız Yazıcıoğlu

Yıldız Yazıcıoğlu, 1994-1998 döneminde Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Mesleğe 1997 yılında Cumhuriyet Gazetesi’nde stajyer olarak başladı. 1998-2000 döneminde yüksek lisans eğitimine devam etti. 2000 – Mayıs 2009 döneminde Milliyet Gazetesi’nde kent muhabirliğinden başladığı mesleki kariyerini cumhurbaşkanlığı ve parlamento muhabirliği noktasına taşıdı. 2009 - 2011 yıllarında ABD’nin başkenti Washington DC’de kariyerini sürdürdü. Burada ABD merkezli TurkishNY (www.turkishny.com) ile İstanbul merkezli T24 haber sitesinde (www.t24.com.tr), A Haber TV kanalı gibi farklı medya kuruluşları temsilciliği-muhabirliği görevlerinde bulundu. Washington DC’de Voice of America (VOA) kuruluşunda eğitim aldı ve muhabirlik yaptı. ABD Başkanı Barack Obama'nın neden Küba adasındaki Guantanamo askeri kapatamayacağına ilişkin yazı diziyle kampı iyileştirilmiş haliyle gözlemledi. Türkiye’ye dönüşünde Ocak 2012’de Habertürk TV’de Ankara Editörü olarak göreve başladı ancak 2013 yazında Gezi protestoları sürecinde istifa etti. O günden bugüne işsizlik dönemleri dışında Türkiye’deki medya kuruluşlarında parlamento-diplomasi muhabirliği yapıyor. ArtıBir TV’de Can Dündar ekibi içerisinde haber kadrosunda görev aldı. Mayıs ayında haber dergisi NOKTA'nın yeniden kuruluşunda görev alarak, Aralık ayında ayrılışına değin iç ve dış politika alanında araştırma yazıları ve haberlere imza attı. Kültür-sanat alanıyla ilgili röportajları ve yazıları Milliyet Sanat Dergisi’nde yayımlandı. Parlamento Muhabirleri Derneği, Diplomasi Muhabirleri Derneği ve Çağdaş Gazeteciler Derneği üyesi. Ayrıca Türkiye'ye ilişkin çektiği pek çok haber fotoğrafı, Wikipedia (kişi veya olaylara ilişkin ansiklopedik internet sitesi) sayfasında kullanıyor. İsviçre ulusal kanalı SRF bünyesindeki haber programı Rundschau için Türkiye’deki çalışmalarında yardımcı muhabir olarak görev alıyor. Voice of America (VOA) Türkiye muhabirliği görevini sürdürüyor.

Yorum yaz