Haber

11 maddede AYM nedir? Anayasa Mahkemesi üyeleri kimler, görev süreleri ne kadar, nasıl seçilir?

anayasa mahkemesi aym üyeleri kim
mm
Yazar 11Not.com
Anayasa Mahkemesi Türkiye gündemi için her zaman en öncelikli konulardan biridir. Peki en son dershanelere özgürlük kararıyla gündeme gelen AYM nedir, AYM üyeleri kimler, AYM üyelerinin görev süreleri ne kadar, AYM üyeleri nasıl seçilir?
anayasa mahkemesi aym üyeleri kim
(Etiketler: AYM, aym nedir, aym üyeleri, aym haberleri, aym üyeleri görev süreleri, aym üyelerinin görev süreleri, aym üye sayısı, anayasa mahkemesi üyeleri, anayasa mahkemesi nedir, anayasa mahkemesi görevleri, anayasa mahkemesi üyelerini kim seçer, anayasa mahkemesi üye sayısı)
Anayasa Mahkemesi (AYM) Türkiye’de hukuki açıdan son merci olması sebebiyle aldığı kararlar çoğu zaman tartışmalara sebep olmuştur. Çünkü kararlardan memnun olmayan bir kesim mutlaka bulunur. Haliyle böyle bir mahkemenin üyeleri de her zaman mercek altına alınır. Geçmişleri ve kim tarafından seçildikleri kamuoyunun merakına sunulur.
CHP’nin başvurusuyla AYM’nin geçen hafta aldığı dershanelerin kapanmasına karşı çıkan kararı sonrası iktidar üyeleri tarafından beklenen şekilde ‘paralel’ olmakla suçlandı.
İşte 11 maddede AYM ve üyeleri hakkında tüm merak edilenler:

1• Anayasa Mahkemesi (AYM) Nedir?

Anayasa mahkemesi birincil olarak anayasal hukukla uğraşan yüksek mahkemedir. Temel yetkisi, işleme sokulması düşünülen veya işleme sokulan yasaların, veya bazı temel yasama uygulamalarının ilgili ülkenin anayasasıyla bağdaşıp bağdaşmadığının tespitidir.

Anayasa Mahkemeleri asıl görev olarak yasaların, Anayasaya uygunluğunu denetler. Anayasa Mahkemeleri genel olarak üç tür denetim yaparlar.

 1. Şekil: Dilbilim, imla, noktalama, yazım kuralları…
 2. Usül: Yasalaştırma süreci, toplantı ve karar yeter sayılarına doğru uyulup uyulmadığı vs…
 3. Esas: İçerik ve amaç, maddenin özü…

Kimi durumlarda Şekil ve Usül aynı başlık altında değerlendirilir. Örneğin Türkiye’de Anayasa Mahkemesinin yapabileceği denetim Usül Denetimi ve Esas denetimi olarak öngörülmüştür. (Kaynak: Wiki)

İlgili Makale: Makul şüphe yasası nedir? İşte 11 maddede yeni yasanın özeti

2• Anayasa Mahkemesi Görevleri Nelerdir?

Parlamentonun Çıkardığı Yasaların Hem Usul Hem De Esas Bakımından Anayasaya Uygunluğu Denetimi

Yüce Divan: Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, yüksek mahkemelerin başkan ve üyelerini, başsavcıları, Cumhuriyet başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Sayıştay başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılamak.

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılması: Siyasi partilerin siyasi partiler kanununa uygun faliyetlerde bulunduğuna dair, TBMM kararlarıyla milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırıldığında veya üyeliklerinin düşürüldüğünde bu kararların iptaline bakmak

Uyuşmazlık Mahkemesi’ne başkanlık edecek üyeyi atamak

Partilerin Kapatılması Davaları: Yetkileri arasında siyasal partileri kapatma da bulunan Anayasa Mahkemesi, Türkiye’de azınlıklarla ilgili mevzuatın ana eğilimini oluşturan “milletin bölünmez bütünlüğü” anlayışına dayanarak siyasi partileri kapatmaktadır. Bu yöndeki ilk uygulama, Türkiye İşçi Partisinin (TİP) Temmuz 1971’de Anayasa’nın 57. maddesinde ifadesini bulan temel ilkesine (“Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmezliği”) ve Siyasi Partiler Kanunu’nun 81. maddesindeki “azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler, azınlık yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler” kuralına aykırı görüş ve tutumları nedeniyle kapatılmasıdır.

İlgili Makale: Türkiye’de Hukukun Nasıl İşlediğini Gösteren 11 Olay

Partilerin Mali Denetiminin yapılması

Uyuşmazlık Mahkemesi’nin Başkan ve başkanvekilini seçmek

3• AYM Üyeleri Kaç Kişiden Oluşur?

2010 referandumu sonrası AYM 17 üyeden oluşuyor.

4• AYM üyeleri nasıl seçilir?

a- TBMM Genel Kurulu 3 üye seçecektir. 2 üyeyi Sayıştay üyelerinden, 1 üyeyi serbest avukatlar arasından seçecektir.

b- Cumhurbaşkanı 14 üye seçecektir. Cumhurbaşkanı bu seçimini,
– 3’ü Yargıtay’dan,
– 2’si Danıştay’dan,
– 2’si Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden,
– 3’ü YÖK’ten
– 4’ü üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer.

Detaylıca anlatacak olursak:

 • 3 üye Yargıtay’ın kendi üyeleri arasından önereceği üçer aday arasından Cumhurbaşkanınca
 • 2 üye Danıştay’ın kendi üyeleri arasından önereceği üçer aday arasından Cumhurbaşkanınca
 • 1 üye Askerî Yargıtay’ın kendi üyeleri arasından önereceği üçer aday arasından Cumhurbaşkanınca
 • 1 üye Askerî Yüksek İdare Mahkemesi’nin kendi üyeleri arasından önereceği üçer aday arasından Cumhurbaşkanınca
 • 3 üye Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden Cumhurbaşkanınca
 • 4 üye üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar veya Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından Cumhurbaşkanınca
 • 2 üye Sayıştay’ın kendi üyeleri arasından önereceği üçer aday içinden TBMM tarafından
 • 1 üye baro başkanlarının avukatlar arasından gösterecekleri üçer aday içinden TBMM tarafından

İlgili Makale: Paralel yapı nedir? 11 maddede Vikipedi ve Ekşi’den daha fazlasıyla paralel icraatler

5• AYM üyeleri görev süreleri ne kadar?

2010’daki referandumla Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi 12 yıl olarak belirlendi.

6• Mevcut AYM üyelerini kim seçti?

Anayasa Mahkemesi’nde Abdullah Gül’ün seçtiği üyeler ağırlıkta. AYM heyetinin üç üyesi TBMM tarafından, üç üye 10’uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından, 10 üye 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından, bir üye de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından seçilmiş durumda.

7• AYM’nin aldığı tartışmalı kararlar:

İmam nikahından önce resmi nikah zorunluluğu yoktur.

•CHP ‘makul şüphe’ için de Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Levent Gök, yargı paketinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.
İç Güvenlik Paketi – Makul Şüphe Yasası ne getiriyor?

1– Aramalar kolaylaşıyor

2. Avukatların soruşturma dosyasına ulaşım hakkı yeniden kısıtlanıyor

3. Soruşturma sırasında ‘elkoyma’ yetkisi genişletiliyor

4. Dinleme, gizli soruşturmacı kullanma ve teknik takip yetkileri genişletiliyor

5. Kamu görevlisine yan gözle bakan yanacak

6. Polisin olaylara müdahale yetkisi arttırılacak

7. Polise 24 saatlik gözaltı yetkisi verilecek

8. Molotof kokteyli ateşli silah sayılacak

9. Gösterilerde yüzün maske ile kapatılması suç sayılacak

10. Sosyal medyaya getirilen sınırlamalar arttırılacak

11. Otoriterleşme getiriyor. (http://www.radikal.com.tr/politika/10_maddede_makul_suphe_yasa_teklifi-1221364)

• Dershane yasası iptali için CHP başvurmuştu

Dershaneler yasasının iptali için 18 Nisan 2014 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Başvuruda “teşebbüs hürriyetini ihlâl ettiğini” ve “Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki 40 bine yakın yöneticinin görevlerinin yasa ile sona erdirilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu” belirtti.

• CHP, MİT yasasının da iptalini istedi

Anayasa Mahkemesi CHP’nin iptal ve yürürlüğünün durdurulmasıyla ilgili başvurusunun ilk incelemesini 14 Temmuz 2014 tarihinde yaptı. Yüksek mahkeme dosyayı esastan görüşmek üzere kabul ederek raportörün raporunu hazırlaması talimatını verdi. MİT yasasıyla birlikte MİT istediği her türlü ticari kuruluştan fişleme belgesi isteyebilecek. Tüm bilgilere ve ticari sırlara erişecek. Ayrıca dinlemeler için farklı mahkemelere gerek duymadan sadece tek bir hakimin kararıyla istediği dinlemeyi yapabilecek. MİT mensuplarına da koruma zırhı getirilerek HSYK devre dışı bırakılacak. MİT’e öyle bir koruma kalkanı getirilecek ki hiçbir basın mensubu MİT’in hatalarını sorgulayamayacak, hiçbir bilgi yazamayacak. Yazanlara 9 yıla kadar hapis cezası verilecek. Tüm kamu ve özel kuruluşlardan istediği teçhizat, malzeme ve cihaza MİT istediği kadar süreyle el koyup kullanabilecek. Hatta MİT elindeki delilleri mahkemelerden saklayabilecek.

İlgili Makale: Canlı bombaların patlamasını beklerken ‘makul şüphe’den kimleri almadılar ki!

8• Mahkemede hiç kadın üye bulunmuyor

9• 2010 Referandumuyla gelen değişiklikler

Üye sayısı on yediye çıkartılan Anayasa Mahkemesinin, iki bölüm ve genel kurul halinde çalışması benimsenmiş; Mahkemeye mevcut görevlerinin yanı sıra bireysel başvuruları karara bağlamak ve bireysel başvuruların kabul edilebilirlik incelemesini yapmak üzere komisyonlar oluşturulmasına imkân tanınmıştır.

Siyasi partilere ilişkin dava ve başvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurulca bakılmakta, bireysel başvurular ise bölümlerce karara bağlanmaktadır.

Ayrıca 12 Eylül 2010 tarihide yapılan Anayasa değişikliği ile Anayasa Mahkemesine, Yüce Divan sıfatıyla, “görevleriyle ilgili suçlardan”” dolayı Cumhurbaşkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini yargılama görevine ilave olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları ve Jandarma Genel Komutanını yargılama görevi de verilmiştir.

2010 Anayasa değişikliği ile birlikte, Anayasa Mahkemesi üyelerinin görev süresi on iki yıl ile sınırlandırılmış; üyelerin yeniden seçilememesi esası da getirilmiştir.

10•Anayasa Mahkemesi’nin Tarihi:

9 Temmuz 1961 tarihinde halk çoğunluğu tarafından kabul edilen Anayasa gereğince kuruldu. 1961 Anayasası ile sağlanan ‘hukuk devleti’ ‘yargı bağımsızlığı’ ilkeleri ile güvence altına alınan Anayasa Mahkemesi’nin temel görevleri anayasa ile belirlendi. Daha sonrasında 1982 Anayasası’nda da biraz daha daraltılarak korundu. 12 Eylül 2010’da yapılan Türkiye anayasa değişikliği referandumunun kabul edilmesi ile Mahkeme üye sayısı artırılmış ve bireysel başvuru yapma hakkı verildi.

11• AYM üyeleri kimlerden oluşuyor?

Hürriyet Gazetesi’nin deneyimli yüksek yargı muhabiri Oya Armutçu’nun dershaneler yasasının iptaline kimin ‘ret’, kimin ‘evet’ oyu verdiği tartışması üzerinden AYM üyelerinin kimliklerine ışık tuttuğu yazısı üzerinden AYM üyelerini tanımaya çalışalım:
Öncelikle, dershaneler yasasının iptal istemine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün atadığı Muammer Topal ile Nuri Necipoğlu, TBMM’nin atadığı Hicabi Dursun ile Rıdvan Güleç ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı Kadir Özkaya’nın ret verdiği iddiasına ulaştı. Karar henüz açıklanmadığı için bu durum resmen doğrulanmış değil. Ancak bu isimler ‘hayır’ oyu kullandıklarına ilişkin haberleri yalanlamadıkları için bu haberler doğru kabul ediliyor.

Başkan Prof. Zühtü Arslan

İPTAL
1964 Yozgat Sorgun doğumlu. 1987’de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisansını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “İnsan Hakları ve Sivil Özgürlükler” alanında, doktorasını aynı fakültede anayasa hukuku alanında yaptı. Türkiye’ye döndükten sonra 2002’de doçent, 2007’de profesör unvanını aldı. Polis Akademisi’nin başkanlığını yaptı, Bilkent ve Başkent üniversitelerinde ders verdi. YÖK’ün aday gösterdiği üç aday arasından 2012’de Gül tarafından üye seçildi. Geçen şubat ayında emekliye ayrılan Haşim Kılıç’ın yerine başkan seçildi. Liberal çizgisiyle tanınıyor. İmam nikâhı cezasının iptali yönünde oy kullandı. Hükümetin, dershanelerin kapatılmasına ilişkin yasasına iptal verdi. 2029 yılına kadar Anayasa Mahkemesi’nde görev yapacak.

Başkanvekili Alparslan Altan

İPTAL
1968 Kars Sarıkamış doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1989 mezunu. Denizcilik Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildikten sonra, “üst düzey yöneticiler” kontenjanından 29 Mart 2010’da Gül tarafından üye seçildi. İmam nikâhı cezasının iptali yönünde oy verdi. Balyoz, YouTube ihlal kararlarına katıldı. AYM’nin bir önceki başkanı Haşim Kılıç’a yakın duruşuyla biliniyordu. Dershane yasasına iptal verdi. 2033’e kadar görevde.

Başkanvekili Burhan Üstün

İPTAL
1956 Ankara Polatlı doğumlu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1979’da mezun oldu. 16 Mart 2003’te Yargıtay üyeliğine getirildi. 2010 yılında Abdullah Gül tarafından Yargıtay kontenjanından üye seçildi. 10 Nisan 2015’te Başkanvekili oldu.
İmam nikâhı cezasının iptali yönünde oy verdi. Oybirliğiyle verilen Balyoz ihlal kararına katıldı. Dershane yasasında iptal yönünde oy kullandı. 2021 yılına kadar Anayasa Mahkemesi’nde üye.

Serdar Özgüldür

İPTAL
1955 yılında İstanbul’da doğdu. 1976 yılında Kara Harp Okulu’nu, 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyesiyken askeri yargı kontenjanından 2004 yılında Ahmet Necdet Sezer tarafından seçildi. AK Parti davasında partinin kapatılmaması yönünde oy kullandı. İmam nikâhı cezasının iptali kararına karşı oy kullandı. Balyoz ve YouTube ihlal kararlarına imza attı. Dershane yasasında iptal verdi. 2020 yılına kadar görevini sürdürecek.

Serruh Kaleli

İPTAL
1954 Samsun Terme doğumlu. 1977 Ankara Hukuk Fakültesi mezunu. Avukatlar kontenjanından Ahmet Necdet Sezer tarafından 2005 yılında seçildi. AK Parti davasında kapatmaya karşı çıktı, “Hazine yardımından kesme” yönünde oy kullandı. İmam nikâhı cezasının iptaline karşı oy verdi. Balyoz ve YouTube ihlal kararlarına katıldı. Dershane yasasında oyu iptal yönünde oldu. 2019 yılına kadar AYM’de görev yapacak.

Osman Paksüt

İPTAL
1953 yılında Ankara’da doğdu. 1974 yılında Ankara Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Helsinki Büyükelçisi olarak görev yaptığı sırada 2005 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından seçildi. AK Parti davasında kapatma, imam nikâhı cezasının iptaline ise karşı oy verdi. Balyoz ve YouTube kararlarına katıldı. Daha önce AYM Başkanvekilliği yaptı. Dershane yasasında oyu iptal yönünde oldu. 2018 yılında emekli olacak.

Recep Kömürcü

İPTAL
1955 yılında Çorum’un İskilip ilçesinde dünyaya geldi. 1976 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından, Yargıtay kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. İmam nikâhı cezasının iptaline karşı oy verdi. Balyoz ve YouTube ihlal kararlarına katıldı. Dershane yasasında iptal oyu verdi. 2020 yılına kadar AYM’de görevini sürdürecek.

Prof. Engin Yıldırım

İPTAL
1966 İstanbul Üsküdar doğumlu. 1987 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. İngiltere’de Manchester Üniversitesi’nde doktora yaptı. Sakarya Üniversitesi’nde çalışma ekonomisi alanında öğretim üyeliği yaparken Abdullah Gül tarafından 2010 yılında YÖK kontenjanından seçildi. İmam nikâhı cezasının iptaline oy verdi. Balyoz ve YouTube ihlal kararlarının altında imzası var. Dershane yasasında iptal verdi. 2031 yılına kadar AYM’de görev yapacak.

Nuri Necipoğlu

KARŞI OY
1953 Manastır-Pirlepe (Makedonya) doğumlu. 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra askeri hâkim oldu, 2001 yılında Askeri Yargıtay’a seçildi. 2010 yılında Abdullah Gül tarafından Askeri Yargıtay kontenjanından AYM üyeliğine seçildi. İmam nikâhı cezasının iptali yönünde oy verdi. Balyoz ve YouTube ihlal kararlarına katıldı. Dershane yasasının iptal edilmemesi yönünde oy kullandı. 2018 yılına kadar görev yapacak.

Hicabi Dursun

KARŞI OY
1965 Bayburt doğumlu. 1988 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu. 2010 Anayasa referandumundan sonra Sayıştay üyesiyken, Sayıştay’ın gösterdiği üç aday arasından 6 Ekim 2010 tarihinde TBMM tarafından (AKP çoğunluğunun oylarıyla) seçildi. İmam nikâhı cezasının iptali ve Balyoz ihlal kararlarına katıldı. YouTube ihlal kararına “kanun yolu tüketilmediği” gerekçesiyle karşı oy verdi. Dershane yasası lehinde oy kullandı. 2022 yılına kadar görev yapacak.

Celal Mümtaz Akıncı

İPTAL
1957 Afyonkarahisar doğumlu. 1982 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Afyonkarahisar Barosu Başkanı iken, 2010 referandumunun hemen ardından baro başkanlarınca seçilen üç aday arasından TBMM’de yapılan seçimle AYM üyeliğine getirildi. İmam nikâhı cezasının iptalini istedi. Balyoz ihlal kararının altında imzası var. YouTube ihlal kararına Hicabi Dursun gibi “kanun yolu tüketilmediği” gerekçesiyle karşı oy verdi. Dershane yasasında iptal verdi. 2022 yılına kadar görevde.

Prof. Erdal Tercan

İPTAL
1961 Afyon Çay doğumlu. 1985 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Medeni usul hukuku uzmanı. Doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yaptı. Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevine devam ederken, 2011 yılında Gül tarafından Mahkeme üyeliğine seçildi. İmam nikâhı cezasının iptali yönünde oy kullandı. Balyoz ve YouTube ihlal kararlarına katıldı. Dershane yasasında iptal verdi. 2023 yılına kadar AYM üyesi.

Muammer Topal

KARŞI OY
1966 Isparta doğumlu. 1988 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü mezunu. Uzun yıllar Danıştay tetkik hâkimliği yaptı. Danıştay 7. Dairesi üyesiyken, 2012 yılında Abdullah Gül tarafından Danıştay kontenjanından AYM
üyeliğine seçildi. İmam nikâhı cezasında iptal, Balyoz ve YouTube’da ise ihlal kararı verdi. Dershane yasasında iptale karşı oy kullanan azınlık grubunda yer aldı. 2024 yılına kadar Anayasa Mahkemesi üyeliğini sürdürecek.

Muhammed Emin Kuz

İPTAL
1959 Ankara doğumlu. 1981 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.  Kuz, Başbakanlık’ta Müsteşar Yardımcısı’yken, Abdullah Gül 2007 yılında Cumhurbaşkanı seçilince kendisini Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcılığı’na getirdi. Altı yıl Gül’ün iç kabinesinde en yakın çalışma arkadaşlarından biri oldu. 2013’te Gül tarafından yönetici kontenjanından AYM üyeliğine seçildi. İmam nikâhı davasında iptal Balyoz ve YouTube’da ise ihlal verdi. Dershane yasasında da iptal verdi. 2024’e kadar görevde.

Hasan Tahsin Gökcan

İPTAL
1965 yılında Çorum’un İskilip ilçesinde doğdu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Uzun yıllar hâkimlik yaptıktan sonra 2011 yılında Yargıtay üyesi oldu. Yargıtay Dördüncü Ceza Dairesi’nde görev yaparken 2014 yılında Abdullah Gül tarafından Yargıtay kontenjanından AYM’ye getirildi. Balyoz ve YouTube’da ihlal verdi. Dershane yasasında iptal verdi. 2026 yılına kadar AYM’de görev yapacak.

Kadir Özkaya

KARŞI OY
1963 Mersin Tarsus doğumlu. 1985 Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunu. Danıştay tetkik hâkimliği yaptıktan sonra 2011’de Danıştay üyesi oldu, 18 Aralık 2014 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Danıştay kontenjanından AYM üyesi seçildi. İmam nikâhı cezasının iptali yönünde oy kullandı. Dershane yasasının iptal edilmemesi yönünde oy kullandı. 2026 yılına dek görev yapacak.

Rıdvan Güleç

KARŞI OY

1965 Sivas doğumlu. 1988 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. 1991’de Sayıştay’a denetçi girdi, 2009’da Sayıştay üyesi seçildi. Sayıştay’ın gösterdiği üç aday içerisinden TBMM tarafından 13 Mart 2015 tarihinde AYM’ye seçildi. Mahkemenin en yeni üyesi. İmam nikâhı cezasının iptali yönünde oyu verdi. Son dershane kararında yasanın iptal edilmemesi yönünde oy kullandı. 2027 yılına dek görev yapacak.

(Kaynakça: Hürriyet)

Etiketler: AYM, aym nedir, aym üyeleri, aym haberleri, aym üyeleri görev süreleri, aym üyelerinin görev süreleri, aym üye sayısı, anayasa mahkemesi üyeleri, anayasa mahkemesi nedir, anayasa mahkemesi görevleri, anayasa mahkemesi üyelerini kim seçer, anayasa mahkemesi üye sayısı

İlgili Makale: Türk Tipi Başkanlık Sistemi nedir? İşte 11 maddede özellikleri

Yazar hakkında

mm

11Not.com

Haberleri daha iyi anlamanın en kolay yolu...

Yorum yaz